Neda Hapunten

Wirehing sim kuring parantos heunteu ngawulang deui Bahasa Sunda, janten sim kuring ngagaduhan wawagel ngenaan eusi ieu blog. Kumargi memang rada sesah milarian volunteer anu kersa ngeusian atanapi ngintun artikel.

Namung, upami aya anu bade ngintun, mangga kintun ka email abdi:

sopyanyk@gmail.com

Hatur nuhun

Advertisements

Hampura Gusti

Tampolana abdi boga pamenta

Ka gusti ngaharapkeun anu pangsaena

Abdi sok keuheul

Kusabab doa abdi teu dijawab

Pas abdi nyungkeun kembang

Ku gusti dipasihan kaktus

Pas abdi nyungkeun kukupu

Ku gusti dipasihan hileut

Tapi saatos eta

Kaktusna teh kembangan

kembangna sae pisan

Hileut na oge berubah

Jadi kukupu anu geulis

Hampura abdi sok keuheul ka gusti

Ayeuna abdi terang

Gusti pasti ngabulkeun pamenta abdi

Sabudeureun Daendels di Indonesia

daendelsMeureun di Soca seeur jalmi Gubernur jendral hindia walanda anu ka 36 nu marentah ti tahun 1808 dugi ka 1811 nu namina herman willem daendels (1762-1818) teh saurang durjana,ngan masihan kasangsaraan kanggo rahayat Indonesia.

Jalmi anu ngawangun jalan raya pos nu ayeuna macet wae,Pas mulai ngawangunna seeur ngorbankeun rahayat pribumi,dua abad saatosna mani ageung manfaatna kanggo rahayat Indonesia, teras saha oge nu nyarios ieu teh pagawean paksa Buktina anu damel na dipasihan artos 10 sen sareng jatah panggan unggal minggu

Nu ngajieun heran deui sejarawan Indonesia teu kakara nyarioskeun manfaat Jalan raya pos anu diwangun daendels padahal saatos proyek ieu rengse Hasil produk kopi ti priangan tambah seeur anu diangkut ka palabuhan Cirebon jeung indramayu padahal saacana teu kajadian teras produk na teh busuk di gudang gudang kopisumedang,limbangan,cisarua jeung sukabumi,manfaat nu sanes saatos ayana jalan ieu Perjalanan Batavia-surabaya nu sacanna lamina teh 40 hari tiasa di enggalkeun jadi 7 hari,ieu bermanfaat pisan pikeun ngirim surat nu ku daendels diurus di dinas pos.

Sajaba jalan raya pos daendels oge ngawangun pabrik sanjatadi Surabaya di semarang anjeunna ngawangun pabrik meriam,di Batavia(Jakarta)ia ngawangun sakola militer,Jadi saha deui anu rek nyarios daendels ngan masihan kasangsaraan kanggo rahayat Indonesia?.

Tito s.k 8d

Saulas ngenaan sunda ti http://su.wikipedia.org/wiki/Basa_Sunda

Basa Sunda minangka basa nu dipaké kurang leuwih ku 27,000,000 jalma di wewengkon kulon pulo Jawa, atawa 13,6% ti populasi Indonésia.

Basa Sunda kagolongkeun kana famili basa AustronésiaMalayo-PolinésiaMalayo Kulon-Polinésia – Sundik nu mibanda sababaraha dialék/logat dumasar padumukan jalmana:

Parahiangan, ngawengku sabagian badag Tatar Sunda, minangka dialék utama (basa lulugu) basa Sunda nu diajarkeun ti mimiti sakola dasar (SD) nepi ka sakola menengah pertama (SLTP), nu ayeuna diajarkeun ogé di SMA sanggeusna kaluar kaputusan ti Gubernur Jawa Barat.

Fonologi

Kiwari, sakumaha di sakabéh wewengkon Indonésia, basa Sunda ditulis dina aksara Latin. Aya tujuh sora vokal: a, e (pepet), é, i, o, u, jeung eu; tanpa diftong. Konsonan kawakilan ku aksara b, c, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y, ny, jeung ng. Konsonan séjén nu datang ti basa deungeun, misalna basa Arab atawa basa Inggris, lolobana dialihbasakeun kana konsonan utama tadi: f -> p, v -> p, sy -> s, sh -> s, z -> j, jeung kh -> h.

Tata Basa

Artikel utama: Tata Basa Sunda

Tata basa Sunda kaasup anu basajan dibandingkeun basa-basa lainna. Aya sawatara ciri basa Sunda, nyaéta:

  • taya parubahan kecap dumasar waktu, anu dina basa Inggris disebut tenses. Pikeun nangtukeun waktu, kalimah cukup diwuwuhan ku sawatara kecap saperti kamari, ayeuna, tadi, jsb.
  • teu ngabogaan gender dina kecap-kecapna. Kukituna taya parobahan dina kecap-kecapna lantaran ditujukeun ka gender nu béda.

Sistem Tinulis

Artikel utama: Aksara Sunda

Dina sajarahna, basa Sunda kungsi ditulis ku rupa-rupa aksara, diantarana:

  • aksara Pallawa atawa aksara Pra-Nagari anu dipaké pikeun nuliskeun basa Sangsakerta, dipaké nepi ka abad ka-7,
  • aksara Sunda Kuna anu diturunkeun tina aksara Pallawa.
  • aksara Cacarakan atawa aksara Jawa, sacara umum marengan asupna Islam jeung kaadaban Jawa ka Cirebon (abad ka-16) jeung Priangan (abad ka-17),
  • aksara Pegon, utamana di lingkungan pasantrén, ku asupna ajaran Islam ti tatar Arab,
  • aksara Latin, mimiti dipaké ahir abad ka-19, diwanohkeun ku pangjajah Walanda.

Sacara resmi, pamaréntah Jawa Kulon ngaliwatan Perda taun 2003 geus ngarojong aksara Sunda pikeun pakéeun sapopoé.

Tata Krama

Artikel utama: Tatakrama Basa Sunda

Tatakrama minangka hiji hal anu ogé leket dina basa Sunda, utamana dina dialék utamana (Parahiangan). Sanajan sawatara nonoman Sunda kiwari nganggap yén diajar tatakrama basa Sunda téh hésé, tatakrama tetep diajarkeun di sakola-sakola lantaran ku tatakrama ieu diharepkeun sikep silihormat jeung silihajénan.

Gaya Basa

Artikel utama: Gaya Basa (Sunda)

Kawas basa Indonésia, dina basa Sunda ogé aya sababaraha gaya basa, contona:

Sastra

Artikel utama: Sastra Sunda

Basa Sunda euyeub ku rupa-rupa karya sastra, boh anu klasik atawa anu moderen, diantarana:

http://su.wikipedia.org/wiki/Basa_Sunda

Basa Sunda Ayeuna

Gua ini cool kan” omongan siga kitu tos lumrah didangu bahasa “Gaul” nyampur jeung bahasa inggris sedihna teh malah jadi hilap kana bahasa daerah nyalira meureun mun kondisina kieu wae mah 10 taun deui tos aya museum bahasa sunda heran abdimah lamun negeri inggris nu rebuan kilo jauhna bahasana mani diomongkeun jadi bahasa sahari hari tapi sunda anu ditincak ku sorangan teh malah gengsieun jeung jijik

Kunaon nya ? teu aya orang tua anu ngajarkaeun jijik ka bahasa sunda tong dicicingkeun rebuan tahun bahasa ieu di gunakeun malah abdi maca di Koran di salah sahiji sma pelajaran Bahasa sunda diganti ku palajaran bahasa jerman bukti kirangna nu minat nuturkeun bahasa sunda,abdi ngajak sarerea hayu urang ngagunakeun bahasa sunda anu bageur,teu nyampur nyampur ambeuh bahasa sunda teu punah.

Perang Agama Di Bogor

Ieu carita teh dina taun milenium 3. Nyaeta taun 3000 M.
Caritana teh, di Bogor keur aya perang Agama. Agamana teh agama Islam anu sesat jeung agama Islam anu teu sesat..Agama Islam anu teu sesat bentengna di Istana Bogor…, Agama Islam anu sesat bentengna di Mal Botani Square nu dijadikeun benteng…..
Dina taun eta teh Bogor geus loba anu robah…anu meluk Agama Islam teu sesat teh ngan saeutik….Lamun anu meluk Agama Islam sesat mah mani loba pisan…lantaran ustad – ustad di kota Bogor anu mere pangajaran Islam nu bener teh loba dihina lantaran kaumna teh geus kapangaruh ku jelma – jelma anu teu bener….manehna nganggap pangajaran anu dibere ku ustad – ustad Bogor nu bener, teu sarua tina pangajaran Islam nu sabenerna…padahal mah ustad – ustad eta malah bener mere pangajaranna…Geus kitu mulai eta perang teh….
Islam nu teu sesat perangna mah ngan make keris jeung pedang….islam nu sesat perangna make bedil, meriam, bazzoka, granat, jeung sajabana. Geus kitu Islam nu sesat teh nyerang duluan ka Istana Bogor, lamun lantaran Islam anu teu sesat belum siap – siap, loba nu maot diserang ku Islam nu sesat…jadina weh..Islam nu sesat bisa asup ka Istana Bogor…tapi di hareup pintuna teh loba ksatria Islam nu panggagahna anu pinter ngalawan eta Islam sesat…jadina we Islam nu sesat loba anu kabunuh ku ksatria Islam…Istana Bogor teh jadi aman…
Isukna gantian Islam nu teu sesat nyerang ka Benteng Botani Square nu bangunan pang gedena di  kota Bogor…Islam nu teu sesat mah ngalawanna sok make kalimah Allahuakbar..!” supados manehna bisa menang ngalawan Islam nu sesat jeung bisa ngabalikkeun umatna deui ka jalan nu bener….Dina perang eta umat Islam nu sesat loba nu maot lantaran Islam nu teu sesat dibantuan ku Gusti Allah…Geus kitu Islam nu teu sesat balik ka Istana Bogor…dina Istana Bogor teh ku pamimpin Agama Islam diditu dijadikeun tempat sarana penyebaran agama Islam nu bener….
Isukannana perang deui. Ieu poe teh perang nu pang hebohna…dina perang ieu umat Islam anu bener teh loba kabunuh, lantaran sanjata Islam anu teu bener teh mani hebat jeung makin modern…..aya nu ka tembak, aya nu ka sabet, aya nu ka bazzoka, pokokna loba nu maot…! Tapi berkat ku Gusti Allah, Islam nu bener teh bisa menang ngalawan eta Islam nu teu bener…Jadina weh Islam di Kota Bogor teh normal jeung loba deui anu meluk agama Islam nu bener….
Ihsan Danang Rahmatullah
7 – C     no Abs : 11
SMPN 3 Bogor

istana bogor

abdi teh saurang wartawan .nama abdi ongku saripa .pagawean abdi unggal poe teh nyaeta neangan atawa ngaliput berita .abdi oge keur eta tea ngadenge cenah teh rek ngarayakeun kabangkitan 100 tahun endonesia .di rayakeun nana teh di istora senayan bung karno .jeung salain eta aya oge lamun arurang teh meunang asup ka istana presiden gratis batas na teh nepi ka poe kemis .geus kitu abdi teh keur poe kemis indit ka istana presidae nu aya di bogor sabari reuk ngaliput kumaha bangun nan nana.di ditu teh mani loba pisan barudak sakola sd,smp,sma,masyarakat jeung sajaban .bangunan di istana bogor teh mani alus gede pisan .geus kitu diditu oge aya babaraha tempat diantaranana teh nyaeta aya tempat paranti rapat tempat ieu di gunakeun paran ti pak presiden rapat jeung urang urang penting .geus kitu aya deui tempat jamuan dahar peuting ngaran na teh tempat ieu teh di gunakeun paran ti rek dahar pak presiden jeung urang urang nu penting .aya deui ngaran nana teh kaca sarebu kaca ieu teh lamun urang ngaca di kaca ieu urang na jadi loba .salain itu di istana bogor teh aya oge nungaranna ruang handap  taneuh.di istana bogor oge pernah kadatangan josh bush.josh bush ieu teh nyaeta presidaen amerika serikat maksud kadatangan presiden amerika ieu teh rek ngajakan kerja smi bareng presiden indonesia di bidang pendidikan jeung kasehatan.
NAMA  :ONGKU SARIPA HASIBUAN
KELAS :7 – B